آدرس دفتر مرکزی:

تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر محمدمصدق(نفت جنوبی)، خیابان تابان، پلاک ۱۵-کدپستی : ۱۵۴۹۸۴۸۶۱۱

آدرس نیروگاه :

کیلومتر ۳۵ جاده ارومیه به مهاباد- جنب پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

 

تلفکس دفتر مرکزی:

۲۶۴۰۱۸۱۲-۱۳-(۰۲۱)

شماره‌ مستقیم دفتر بازار برق:  ۲۲۹۲۷۲۱۰-۰۲۱

شماره مستقیم دفتر توسعه بخش بخار : ۲۲۹۰۷۸۴۰-۰۲۱

شماره تماس نیروگاه : ۳۲۵۱۵۴۸۳-۰۴۴