آدرس دفتر مرکزی:

  تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر محمدمصدق(نفت جنوبی)، خیابان تابان، پلاک ۱۵-کدپستی : ۱۵۴۹۸۴۸۶۱۱

  آدرس نیروگاه :

  کیلومتر ۳۵ جاده ارومیه به مهاباد- جنب پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

   

  تلفکس دفتر مرکزی:

  ۲۶۴۰۱۸۱۲-۱۳-(۰۲۱)

  شماره‌ مستقیم دفتر بازار برق:  ۲۲۹۲۷۲۱۰-۰۲۱

  شماره مستقیم دفتر توسعه بخش بخار : ۲۲۹۰۷۸۴۰-۰۲۱

  شماره تماس نیروگاه : ۳۲۵۱۵۴۸۳-۰۴۴