تاریخچه و تأسیس شرکت

در دو دهه گذشته، خصوصی‌سازی و تنظیم بازار از مهم‌ترین عناصر اصلاح ساختاری کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه بوده است. در واقع امروز به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام و یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن این دو بخش در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد. ایجاد بستر حقوقی لازم برای مشارکت بخش خصوصی، تنظیم، نظارت و مدیریت چرخه عمر از مهم‌ترین مواردی هستند که تأثیر مستقیمی بر ریسک سرمایه‌گذاری و به دنبال آن میزان مشارکت این دو بخش در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

تشکیل بنگاه‌های خصوصی جهت نیروگاه‌ها را می‌توان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار جهت بهبود کارائی و فضای مناسب جهت توسعه رقابت سالم دانست. اینکه عرضه‌کننده تصور کند می‌توان کالای عرضه شده وی را با همان کیفیت و یا بهتر عرضه نمود تأثیر چشمگیری بر رفتار وی خواهد داشت.

با توجه به اینکه واگذاری شرکت‌های تولید نیروی برق به دلیل مشکلات مرتبط با بدهی‌های بانکی نیروگاه‌ها به تعویق افتاد، طبق دستور وزیر نیرو، نیروگاه‌های دیگر که عمدتاً فاقد بدهی بانکی می‌باشند جهت واگذاری بصورت دارایی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی گردید. در این راستا در سال۱۳۸۹ پنج نیروگاه از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه جهت تأمین مالی مورد نیاز برای طرح‌های مرتبط با کاهش تلفات و اصلاح شبکه بر اساس بند الف۳ ماده ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به سازمان خصوصی‌سازی معرفی گردید.

با اجرای اصـل ۴۴ قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی در زمیـنه تولید برق، شرکت تدبیرسازان سرآمد با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، آرین ماهتاب گسـتر و مدیریت انرژی امید تابان هور در سال ۱۳۹۰ برنده مناقصه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه گردید.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

  • طرح و احداث و بهره برداری نیروگاه‌ها
  • تولید برق
  • توزیع و فروش نیروی برق
  • سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه‌ها
  • شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق و اجرای آن
  • انجام فعالیت‌های صنعتی مرتبط و هرگونه معاملات مجاز بازرگانی صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات مربوط و کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات فنی سایر امور و عملیات مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضروری باشد.

تاریخچه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

این نیروگاه واقع در استان آذربایجان‌غربی – کیلومتر ۳۵جاده ارومیه به مهاباد – رشکان و با مساحت ۱۲۰ هکتار توسط سازمان توسعه برق ایران احداث گردیده است.

 بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه شامل شش واحد گازی (چهار واحد ۵/۱۵۷مگاواتی جمعاً به ظرفیت ۶۳۰ و دو واحد ۱۶۲مگاواتی به ظرفیت کلی۹۵۴ مگاوات در شرایط ایزو) با مشترکات مربوطه می‌باشد که هم اکنون درحال بهره برداری است.

همان‌گونه که از نامگذاری اولیه نیروگاه استنباط می‌شود این نیروگاه به عنوان یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت نامی ۱۴۳۴ مگاوات در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق کشور برنامه‌ریزی شده است و هم اکنون مراحل طرح توسعه بخش بخار نیروگاه در حال اجرا می باشد.